Pårørenderåd

Pårørenderådet har til formål at skabe en platform, hvor brugere og pårørende gennem dialog bidrager med deres erfaringer ud fra et bruger/pårørende synspunkt.

Pårørenderåd på Særforanstaltninger

Der findes pt. ikke et pårørenderåd på Særforanstaltninger.