Tårnly

Tårnly er et botilbud for borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Derudover har borgerne betydelige psykiatriske problemstillinger og/eller personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og karakterafvigelser. 

Målgruppe

Tårnly er et tilbud om særforanstaltninger for personer i alderen 18 år og opefter med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Derudover har de forskelligartede problemstillinger som personlighedsforstyrrelser og karakterafvigelser, psykiatriske tillægsdiagnoser og udadreagerende, selvskadende eller grænseoverskridende adfærd. Borgerne kan have behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution.

Alle borgerne på Tårnly har behov for et særligt tilrettelagt og skærmet tilbud. Enkelte vil gennem en målrettet pædagogisk indsats kunne stabiliseres i forhold til behov og adfærd, således at de på et tilpunkt kan indgå i et mindre indgribende tilbud. 

Fysiske rammer

Tårnly befinder sig i et toetagers hus og rummer syv boliger med eget bad, toilet og tekøkken. Et par af lejlighederne har også udgang til en lille terrasse. In underetagen er fire lejligheder og et fællesrum, et køkken og et personalekontor. på 1. sal er der tre lejligheder, et stort fælleskøkken, fælles spise- og tv-stue, afdelingslederkontor og personalerum. Borgerne indretter selv deres lejligheder med hjælp fra medarbejderne på Tårnly. 

På den ene side af bygningen har vi en udendørs terrasse med borde, stole og grill. På den anden side er der ligeledes en terrasse ud til haven med bord og stole. 

De fysiske rammer er fleksible og bliver hele tiden tilpasset den enkelte borgers behov. Vi arbejder med specialindretninger på områder som vinduer, toilet, karme, lydisolering, individuelt tilpassede boliger go automatisk sprinkleranlæg (brand) med henblik på at skabe et roligt og optimalt miljø.