Tårnbo

Tårnbo er et botilbud for borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Derudover har borgerne betydelige psykiatriske problemstillinger og/eller personlighedsforstyrrelser og karakterafvigelser. 

Målgruppe

På Tårnbo er der plads til fire borgere, som alle har behov for et særligt tilrettelagt tilbud. Borgerne er i alderen fra 20-40 år. Alle borgere på Tårnbo har varig nedsat psykisk funktionsevne, hvoraf flere har god sprogfunktion. Borgerne har derudover forskelligartede problemstillinger som personlighedsforstyrrelser og karakterafvigelser, psykiatriske tillægsdiagnoser og udadreagerende, selvskadende eller grænseoverskridende adfærd. Borgerne kan have en behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution. 

 

Fysiske rammer

Tårnbo består af fire lejligheder, personalekontor, afsnitslederkontor, køkken, fællesstue samt et mødelokale. Personalets rådighedsværelse ligger i et tilstødende gangareal, hvor der også er et fælles vaskehus. 

De fysiske rammer er fleksible og bliver hele tiden tilpasset den enkelte borges behov. Vi arbejder med specialindretninger på områder som vinduer, toilet, karme, lydisolering, individuelt tilpassede boliger og automatisk sprinkleranlæg (brand) med henblik på at skabe et roligt go optimalt miljø, hvor stimuli minimeres.