Løvhøj

Løvhøj er et særligt skærmet botilbud for fire borgere i alderen 25-43 år, der ud over at have varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, også har betydelige psykiatriske problemstillingeer og/eller personlighedsforstyrrelser samt karakterafvigelser. 

Alle borgere på Løvhøj har det til fælles, at de er præget af en omfattende problemskabende adfærd, hvorfor der er behov for en normering på minimum 1:1 i alle dag- og aftentimer. Der er således tale om en særforanstaltning, da borgerne ikke er i stand til at bo og leve sammen med andre borgere på grund af deres særlige sårbarhed. 

Alle lejligheder har egen indgang, er lydisolerede og placeret forskudt i forhold til hinanden. Det betyder også, at der primært er ansat personale, der alle har en stærk faglig viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Gennem en målrettet pædagogisk indsats ønsker vi, at den enkelte borger skal kunne stabiliseres i forhold til behov og adfærd, så borgerne på længere sigt vil være i stand til at flytte i et mindre indgribende botilbud. 

Fysiske rammer

Løvhøj har hjemme i en etagebygning. De fire borgere har egen lejlighed, indrettet med stue, soveværelse, køkken og badeværelse. Borgerne indretter selv deres lejligheder i fællesskab med pårørende, værger og personalet. Løvhøj har desuden egen vaskekælder med adgang til vaskemaskiner og tørretumblere. 

Der er adgang til en skærmet have, hvor det er muligt for borgere at få deres eget lille stykke have. Der er på 1. sal og i kælderen også mulighed for forskellige samværsaktiviteter med borgerne, herunder evt. fællesaktiviteter for de, som ønsker dette. 

De fysiske rammer er yderst fleksible og bliver løbende tilpasset den enkelte borgers individuelle behov og ønsker. 

Det er fx muligt at etablere diverse specialindretninger i form af særlige lyd- og lysisoleringer, vinduer og toiletter samt automatiske sprinkleranlæg i tilfælde af brand. 

Den særligt skærmede indretning af lejlighederne gør det muligt at minimere risikoen for uhensigtsmæssig stimuli, hvilket betyder, at hverdagen kan foregå uden kontakt til de øvrige borgere.