Organisation

Områdechefen har det overordnede og ledelsesmæssige ansvar for drift, administration og personale. Områdechefen referer til socialdirektøren i Specialsektoren i Region Nordjylland.